Loga UE

/ 24.05.2021 - 30.05.2021 - Zdjęcia naziemne

Budowa S19 w km 0+100.

Budowa S19 w km 0+100.

Budowa S19 w km 0+100.

Budowa S19 w km 0+100.

Budowa S19 w km 0+100.

Budowa S19 w km 0+100.

Budowa S19 w km 1+100. Widok na budowany obiekt K-35.

Budowa S19 w km 1+100. Widok na budowany obiekt K-35.

Budowa S19 w km 1+100.

Budowa S19 w km 1+100.

Budowa S19 w km 1+100.

Budowa S19 w km 1+100.

Budowa S19 w km 1+967. Widok z budowanego obiektu 01MS.

Budowa S19 w km 1+967. Widok z budowanego obiektu 01MS.

Budowa S19 w km 1+967. Widok z budowanego obiektu 01MS.

Budowa S19 w km 1+967. Widok z budowanego obiektu 01MS.

Budowa S19 w km 2+800.

Budowa S19 w km 2+800.

Budowa S19 w km 2+800. Widok na budowany obiekt 02WD.

Budowa S19 w km 2+800. Widok na budowany obiekt 02WD.

Budowa S19 w km 3+000. Parking przy MOP BUKOWA II.

Budowa S19 w km 3+000. Parking przy MOP BUKOWA II.

Budowa S19 w km 3+000. MOP BUKOWA II.

Budowa S19 w km 3+000. MOP BUKOWA II.

Budowa S19 w km 3+000. MOP BUKOWA II.

Budowa S19 w km 3+000. MOP BUKOWA II.

Budowa S19 w km 3+650. Widok na miejsce budowanego obiektu 03PEŚG.

Budowa S19 w km 3+650. Widok na miejsce budowanego obiektu 03PEŚG.

Budowa S19 w km 3+650. Widok na miejsce budowanego obiektu 03PEŚG.

Budowa S19 w km 3+650. Widok na miejsce budowanego obiektu 03PEŚG.

Budowa S19 w km 3+650. Widok na miejsce budowanego obiektu 04WD.

Budowa S19 w km 3+650. Widok na miejsce budowanego obiektu 04WD.

Budowa S19 w km 3+950. Widok na miejsce budowanego obiektu 04WD.

Budowa S19 w km 3+950. Widok na miejsce budowanego obiektu 04WD.

Budowa S19 w km 3+950.

Budowa S19 w km 3+950.

Budowa S19 w km 4+500.

Budowa S19 w km 4+500.

Budowa S19 w km 4+946.

Budowa S19 w km 4+946.

Budowa S19 w km 4+946.

Budowa S19 w km 4+946.

Budowa S19 w km 5+200.Widok na miejsce budowanego obiektu 06WD.

Budowa S19 w km 5+200.Widok na miejsce budowanego obiektu 06WD.

Budowa S19 w km 5+200.

Budowa S19 w km 5+200.

Budowa S19 w km 6+300. Widok na miejsce budowanego obiektu 07/08PEDG.

Budowa S19 w km 6+300. Widok na miejsce budowanego obiektu 07/08PEDG.

Budowa S19 w km 6+300

Budowa S19 w km 6+300

Budowa S19 w km 6+700.Widok na miejsce budowanego obiektu 09MS.

Budowa S19 w km 6+700.Widok na miejsce budowanego obiektu 09MS.

Budowa S19 w km 6+800.Widok na miejsce budowanego obiektu 09MS.

Budowa S19 w km 6+800.Widok na miejsce budowanego obiektu 09MS.

Budowa S19 w km 6+800.Widok na miejsce budowanego obiektu 09MS.

Budowa S19 w km 6+800.Widok na miejsce budowanego obiektu 09MS.

Budowa S19 w km 7+000.Widok na miejsce budowanego obiektu 09MS.

Budowa S19 w km 7+000.Widok na miejsce budowanego obiektu 09MS.

Budowa S19 w km 7+000.

Budowa S19 w km 7+000.

Budowa S19 w km 7+600.Widok na miejsce budowanego obiektu 10WD.

Budowa S19 w km 7+600.Widok na miejsce budowanego obiektu 10WD.

Budowa S19 w km 8+100.

Budowa S19 w km 8+100.

Budowa S19 w km 8+820. Rondo nr 1 w wężle Zdziary

Budowa S19 w km 8+820. Rondo nr 1 w wężle Zdziary

Budowa S19 w km 8+820. Widok na miejsce budowanego obiektu WS11.

Budowa S19 w km 8+820. Widok na miejsce budowanego obiektu WS11.

Budowa S19 w km 9+000. Widok na miejsce budowanego obiektu WS11.

Budowa S19 w km 9+000. Widok na miejsce budowanego obiektu WS11.

Budowa S19 w km 9+100.

Budowa S19 w km 9+100.

Budowa S19 w km 9+100.

Budowa S19 w km 9+100.

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo