Loga UE

/ Aktualności

pią, 28/02/20

Przekazanie Placu Budowy

czw, 27/02/20

Wydanie Decyzji ZRID

wto, 23/07/19

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID

śro, 17/07/19

Zmiana adresu biura budowy Wykonawcy

czw, 18/04/19

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

czw, 31/10/19

Rada Budowy i Koordynacyjna

pią, 22/02/19

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

wto, 09/10/18

Złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

pon, 18/06/18

Podpisanie umowy na roboty budowlane z Wykonawcą.

pią, 15/06/18

Podpisanie umowy na nadzór i zarządzanie z Konsultantem

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ KONSULTANT
ZBM Inwestor Zastępczy SA
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
Egis
/ PROJEKTANT
Egis Poland Sp. z o.o.
www.egis-poland.com
Script logo