Loga UE

Aktualności

śro, 10/11/21

Wydanie Świadectwa Przejęcia

pon, 11/10/21

Otwarcie drogi ekspresowej S19

/ Obiekty inżynierskie

 

l.p.

nazwa obiektu

km obiektu

rodzaj obiektu

parametry obiektu

konstrukcja obiektu

szer. obiektu

wys. obiektu/ skrajnia

dł. obiektu

 

 

1

WS-34

0+122,78

wiadukt w ciągu drogi S19

26,95

5,72

12,06

Jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa wykonywana "na mokro". Rozpiętość 11,35.

 

2

PZM-1

0+426,63

przejście dla małych zwierząt suche

2,80

2,01

38,94

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju zamkniętym, z blach falistych ViaCon HelCor HCPA-32

 

3

K-35

0+959,95

kładka dla pieszych nad S19

3,48

---

63,22

Dwuprzęsłowa konstrukcja ramowa. Ustrój nośny jako konstrukcja ramowa sprężona z elementów wykonywanych „na mokro”. Rozpiętość 27,50 + 27,50

 

4

01 MS

1+997,74

przejście dolne dla średnich zwierząt zintegrowane z mostem na rzece Bukowa

26,40 - 26,61

3,52

61,04

Belkę ciągłą trójprzęsłową. Ustrój nośny płytowo-belkowy z prefabrykowanych elementów z betonu sprężonego typu T. Rozpiętość 18,00+24,00+18,01

 

5

PEM-1

2+437,70

przejście dla małych zwierząt zintegrowane z rowem melioracyjnym

3,79

1,46

35,73

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-3

 

6

PP-1

2+540,00

przejście dla płazów

3,14

1,20

33,88

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju. łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-1

 

7

02 WD

2+849,12

wiadukt w ciągu DG bez numeru nad S19

9,95

5,00

55,55

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym dwa dźwigary, nad podporami skrajnymi poprzecznice podporowe. Rozpiętość 27,80 + 26,35

 

8

03 PEŚG

3+459,32

przejście górne dla średnich zwierząt

35

x

41,50

Konstrukcja gruntowo-powłokowa łukowa z blach falistych, na fundamencie żelbetowym

 

9

04 WD

3+826,95

wiadukt w ciągu DG102202R nad S19

9,95

5,00

54,50

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym dwa dźwigary, nad podporami skrajnymi poprzecznice podporowe. Rozpiętość 27,40 + 25,50

 

10

05 PEDG

4+359,32

 

przejście górne dla dużych zwierząt

35,84

x

37,75

Konstrukcja gruntowo-powłokowa łukowa z blach falistych, na fundamencie żelbetowym

 

11

PEM-2

4+643,68

przejście dla małych zwierząt suche

2,5

1,39

36,91

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju. łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

12

06 WD

4+957,36

wiadukt w ciągu DK19 nad S19

12,20

5,00

51,70

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym dwa dźwigary, nad podporami skrajnymi poprzecznice podporowe. Rozpiętość 24,30+26,00

 

13

PEM-3

5+455,65

przejście dla małych zwierząt suche

2,5

1,39

34,76

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju. łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

14

07/08 PEDG

5+959,32

przejście górne dla dużych zwierząt

35

5,00

35,84

Konstrukcja gruntowo-powłokowa łukowa z blach falistych, na fundamencie żelbetowym Rozpiętość 17,70+18,40

 

15

PEM-4

6+457,70

przejście dla małych zwierząt suche

2,80

2,01

36,32

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju. zamkniętym, z blach falistych ViaCon HelCor HCPA-32

 

16

09 MS

6+696,41

most w ciągu S-19 na rzece Gilówka z przejściem dolnym dla dużych zwierząt

27,40

4,80

51,01

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo - belkowy z wykorzystaniem prefabrykowanych dźwigarów typu T. Rozpiętość 25,0 + 25,0

 

17

PEM-5

7+028,95

przejście dla małych zwierząt suche

3,49

1,39

34,80

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

18

PEM-6

7+211,01

przejście dla małych zwierząt suche

3,49

1,39

34,80

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

19

PP-2

7+310,00

przejście dla płazów

3,14

1,20

34,19

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-1

 

20

10 WD

7+482,95

wiadukt w ciągu DG bez numeru nad S19

9,95

5,00

48,90

Belka ciągła dwuprzęsłowa. Ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym dwa dźwigary, nad podporami skrajnymi poprzecznice podporowe. Rozpiętość 23,75+23,75

 

21

PEM-7

8+287,68

przejście dla małych zwierząt suche

3,49

1,39

37,80

Konstrukcja gruntowo-powłokowa o przekroju łukowym, z blach falistych ViaCon MultiPlate BC-2

 

22

11 WS

8+626,13

wiadukt w ciągu S19 nad łącznikiem nr 2

26,20

5,00

12,00

Jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa wykonywana "na mokro". Rozpiętość 11,30.

 

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo