Loga UE

Aktualności

pią, 28/02/20

Przekazanie Placu Budowy

czw, 27/02/20

Wydanie Decyzji ZRID

/ Podwykonawcy

 

  1. Poradnik dla podwykonawców
  2. Serwis dla podwykonawców
  3. Zestawienie podwykonawców

 

Zadanie „A”

L.p.

Nazwa podwykonawcy

Ogólny opis zakresu prac i/lub robót

Status

1.

 

EGIS Poland Sp. z o.o.

 

Prace projektowe

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

1.1

Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA

 

Wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej, KIP, Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

1.2

Zakład Projektowo-Budowlany P.S. Projekt

Prace projektowe

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

1.3

Global East s.c. B.Augustyniak, Z. Zdrodowski, J. Mirończuk

Wykonanie opracowania projektowego branży geodezyjnej

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

1.4

HPC Polgeol S.A.

Wykonanie opracowania branży geologicznej

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

1.5

Telway Sp. z o.o.

Prace projektowe

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

2

Uni-Mors Łukasz Minich

Dostawca komory badawczej do badania mrozoodporności

Umowa zgłoszona

(Dostawca)

 

3

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Duo Iwona Piłat

Najem powierzchni biurowych

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

4

Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o.

Dostawa kruszywa

Umowa zgłoszona (Dostawca)

5

ANGEO- Usługi Geodezyjne Andrzej Beczek

Usługi geodezyjne

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

6

Kopalnia Wapienna "Morawica" S.A.

Dostawa kruszywa

Umowa zgłoszona (Dostawca)

7

Mentor Consulting Sp. z o.o.

Prace projektowe, wykonanie usługi inwentaryzacji dróg i budynków

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

8

TPA Sp. z o.o.

Obsługa laboratoryjna

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

9

Kopalnia Granitu Kamienna Góra - Celiny Sp.z o.o.

Dostawa kruszywa

Umowa zgłoszona (Dostawca)

9.1

Transport Samochodowy Pojazdami Ciężarowymi Dariusz Syska

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.2

Przedsiębiorstwo Transportowe Handlowe Usługowe SPEC TRANS

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.3

Firma Handlowo-Usługowa MAX-POL Paweł Mrożek

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.4

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe HAK Andrzej Kaszowicz

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.5

Usługi transportowe Agata Pietrzyk

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.6

Trans-Mike Machał Urbanowski

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.7

UL OIL Urszula Rudnicka

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.8

Usługi Transportowe i Budowlane Bielecka Mirosława

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.9

Usługi Transportowo Handlowe Stanisław Gawęcki

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.10

Usługi Transportowe Artur Pezda

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.11

Przedsiębiorstwo Usług Handlowych KIEL-MIĘS

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

9.12

Handel Usług Transport LEHAL Strójwąs Leszek

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

10

„Stal Tech" Jacek Sieciechowicz

Najem powierzchni

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

11

SOUTH STREAM S.A.

Hałdowanie I załadunek materiałów sypkich

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

12

BHP ERGO-LEX Marek Jabłoński

Usługi w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

13

Kopalnia Dolomitu S.A.

Dostawa kruszywa

Umowa zgłoszona (Dostawca)

13.1

PBI LOGISTYKA Sp. z o.o.

Usługa transportowa

Umowa zgłoszona

(Dalszy Usługodawca)

14

Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski

Nadzór Archeologiczny

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

15

PGE Obrót S.A.

Dostawa energii elektrycznej

Umowa zgłoszona (Dostawca)

16

Kopalnia Wapienia „MORAWICA" S.A.

Dostawa kruszywa łamanego

Umowa zgłoszona (Dostawca)

17

TPA Sp. z o.o.

Obsługa laboratoryjna – branży mostowej

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

18

Agencja Ochrony Osób i Mienia "JUSTUS" Sp. z o.o.

Usługa ochrony mienia

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

19

EKODREW Dominik Dziurdż

Wycinka drzew

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

20

DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Sp.j

Usługa wykonania oznakowania tymczasowego

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

21

Janusz Eugeniusz Sobiło

Dzierżawa placu składowego

Umowa zgłoszona (Usługodawca)

22

Ferrbud Sp. z o.o.

Podwykonawca robót budowlanych - branża sanitarna

Umowa zatwierdzona  (Podwykonawca robót budowlanych)

23

AARSLEFF Sp.z o.o.

Podwykonawca robót budowlanych - branża mostowa

Umowa zatwierdzona  (Podwykonawca robót budowlanych)

24

Investmil Sp. z o.o.

Podwykonawca robót budowlanych - branża sanitarna

Umowa zatwierdzona  (Podwykonawca robót budowlanych)

 

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ KONSULTANT
ZBM Inwestor Zastępczy SA
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
Egis
/ PROJEKTANT
Egis Poland Sp. z o.o.
www.egis-poland.com
Script logo