Loga UE

/ Przekazanie Placu Budowy

W dniu 28.02.2020 r. Zamawiający przy udziale Konsultanta przekazał Wykonawcy Plac Budowy inwestycji pn.:Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe z podziałem na trzy zadania:” Zadanie „A” od węzła Lasy Janowskie (bez węzła) do węzła Zdziary o dł. 9,3km

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
Egis
/ PROJEKTANT
Egis Poland Sp. z o.o.
www.egis-poland.com
Script logo