/ NUMER PROJEKTU

Numer zostanie nadany przy podpisaniu Umowy na Dofinansowanie

/ NAZWA KONTRAKTU
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Lasy Janowskie" do węzła "Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania:”
Zadanie „A” od węzła Lasy Janowskie (bez węzła) do węzła Zdziary o dł. 9,3km

Z dniem 15 lutego 2019 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udzielił pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie zadania: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km.”