/ NUMER PROJEKTU

Numer zostanie nadany przy podpisaniu Umowy na Dofinansowanie

/ NAZWA KONTRAKTU
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Lasy Janowskie" do węzła "Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania:”
Zadanie „A” od węzła Lasy Janowskie (bez węzła) do węzła Zdziary o dł. 9,3km

W dniu 18.04.2019 r. złożono do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Lasy Janowskie" do węzła "Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła Lasy Janowskie (bez węzła) do węzła Zdziary o dł. 9,3km”.

Wniosek o wydanie decyzji ZRID