Loga UE

Aktualności

pon, 08/07/19

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID

czw, 18/04/19

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

/ Galeria

Widok na miejsce planowanego obiektu 12WD

Widok na miejsce planowanego obiektu 12WD

Widok na miejsce planowanego obiektu 12PEDG

Widok na miejsce planowanego obiektu 12PEDG

Widok na miejsce planowanego obiektu 03WD

Widok na miejsce planowanego obiektu 03WD

Widok na miejsce planowanego obiektu 06WS

Widok na miejsce planowanego obiektu 06WS

Widok na miejsce planowanego obiektu 07WD

Widok na miejsce planowanego obiektu 07WD

Widok na miejsce planowanego obiektu 08MS

Widok na miejsce planowanego obiektu 08MS

Widok na miejsce planowanego obiektu 09WS

Widok na miejsce planowanego obiektu 09WS

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM Inwestor Zastępczy SA
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo