Loga UE

Aktualności

czw, 28/04/22

Otwarcie drogi ekspresowej S19

czw, 30/06/22

Wydanie Świadectwa Przejęcia

/ Postęp robót

Prace wykonywane w okresie:

- 20.06.2022 - 26.06.2022 -


Postęp prac projektowych w okresie:

-06.2022 r.-

Opis realizowanych prac w okresie:

- 06.2022 r. -

Zaawansowanie Rzeczowe i Finansowe

* Oszacowano na podstawie zaawansowania rzeczowego deklarowanego przez Wykonawcę, zaawansowanie nie uwzględnia zaliczki.

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo