Loga UE

/ Pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S19 od węzła Zdziary (bez węzła) do węzła Rudnik nad Sanem (bez węzła).

 

Podkarpacki WINB 28 kwietnia 2022 roku wydał wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S19 od węzła Zdziary (bez węzła) do węzła Rudnik nad Sanem (bez węzła).

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo