Loga UE

/ Utrudnienia w ruchu DW858 Zarzecze – Szczebrzeszyn. Przełożenie ruchu na nowo wybudowany wiadukt drogowy.

 

W miejscowości Zarzecze w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 relacji Zarzecze – Szczebrzeszyn uległa zmianie dotychczasowa czasowa organizacja ruchu. W nowym śladzie DW858 na nowo wybudowanym obiekcie 07WD wprowadzono ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną w godzinach wieczornych i nocnych między 18.00 a 6.00 rano oraz poprzez ręczne kierowanie ruchem w godzinach 6.00 – 18.00  na czas wykonania prac przy budowie jezdni DW858. Na całej długości odcinka, na którym wprowadza się ruch wahadłowy, prędkość została ograniczona do 50 km/h. Obiekt 07WD przeszedł pozytywnie kontrolę Podkarpackiego WINB.

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Mosty Łódź
/ WYKONAWCA
Mosty Łódź S.A
www.mosty-lodz.pl/
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
kontrakt
/ PROJEKTANT
KONTRAKT Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o.
www.kontrakt-bpk.pl/
Script logo