Loga UE

/ Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu - DW858 Zarzecze – Szczebrzeszyn.

 

W miejscowości Zarzecze w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 relacji Zarzecze – Szczebrzeszyn uległa zmianie dotychczasowa czasowa organizacja ruchu. W nowym śladzie DW858 na nowo wybudowanym obiekcie 07WD wprowadzono docelową organizację ruchu na całej długości odcinka. Ruch odbywa się na obu jezdniach.