-->
Loga UE

/ Aktualności

pon, 06/12/21

Otwarcie drogi ekspresowej S19

pią, 19/11/21

Wydanie Świadectwa Przejęcia

śro, 03/11/21

Pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem (z węzłem) do węzła Nisko Południe (z węzłem).

pią, 24/09/21

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rudnik nad Sanem (z węzłem) do węzła Nisko Południe (z węzłem).

pon, 28/06/21

Przełożenie ruchu na nowo wybudowany wiadukt drogowy w ciągu Drogi Krajowej nr 19. Kolejny etap.

śro, 02/06/21

Utrudnienia w ruchu DK19 Nisko-Nowosielec. Przełożenie ruchu na nowo wybudowany wiadukt drogowy. Kolejny etap.

pią, 21/05/21

Utrudnienia w ruchu DK19 Nisko-Nowosielec. Przełożenie ruchu na nowo wybudowany wiadukt drogowy

pią, 23/04/21

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

pią, 03/01/20

Przekazanie Placu Budowy

pon, 16/12/19

Wydanie Decyzji ZRID

śro, 17/07/19

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID

czw, 18/04/19

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

czw, 11/04/19

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

pon, 18/06/18

Podpisanie umowy na roboty budowlane z Wykonawcą.

pią, 15/06/18

Podpisanie umowy na nadzór i zarządzanie z Konsultantem

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
Ivia
/ PROJEKTANT
IVIA S.A.
www.ivia.pl
Script logo