-->
Loga UE

/ Pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem (z węzłem) do węzła Nisko Południe (z węzłem).

 

Podkarpacki WINB wydał wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem (z węzłem) do węzła Nisko Południe (z węzłem).

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
Ivia
/ PROJEKTANT
IVIA S.A.
www.ivia.pl
Script logo