-->
Loga UE

/ Utrudnienia w ruchu DK19 Nisko-Nowosielec. Przełożenie ruchu na nowo wybudowany wiadukt drogowy

 

Przyjęta technologia robót oraz zakres przewidzianych do wykonania prac przy budowie węzła Nisko Południe wymaga wprowadzenia z dniem 24.05.2021 roku, o godzinie 8:00, na okres dwóch tygodni, tymczasowej organizacji ruchu w rejonie węzła Nisko Południe między miejscowościami Nisko i Nowosielec. Ruch pojazdów odbywać się będzie w kierunku Rzeszowa po bypassie i prawym pasie dotychczasowej DK19. Natomiast ruch pojazdów w kierunku Lublina przekierowany zostanie na nowo wybudowany odcinek DK19 po obiekcie WD14. Obiekt WD14 przeszedł pozytywnie kontrolę Podkarpackiego WINB.

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
ZDI Sp. z o.o. (Partner)
Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. (Partner)
www.zbm.com.pl
Ivia
/ PROJEKTANT
IVIA S.A.
www.ivia.pl
Script logo